Paola:
klein, fijn, neus
voor kleur en vorm
maakt haar keus
vanuit innerlijke storm

nimmer behoudend
creatief tot op het bot
overtuigend en vasthoudend
vernieuwend en nooit echt mot

met de marketing staf
van onze organisatie
scheidde zij kaf
van koren, in relatie
tot design en kleurgebruik
voorwaar een prestatie
ze voelen het nog in hun buik

het resultaat is vererend
de lijnen gracieus
het Visitor Centre, zeer inspirerend
voor onze klanten de eerste keus

dank voor je inzicht
dank vooral voor je “drive”

mede namens alle SigmaKalon collega’s
waarmee je op een fantastische manier
hebt samengewerkt