Het ontwerpen van uw gewenste interieur is onder te verdelen in verschillende fases. Om het proces vanaf de eerste schets tot en met de oplevering helder te formuleren wordt onderstaand stappenplan gevolgd.

Als we gezamenlijk de eerste stap zetten, is er al een klik geweest en hebt u het vertrouwen dat uw ideeën de gewenste vorm zullen krijgen.

Stap 1: Kennismaking

Een eerste kennismaking is daarom belangrijk. We maken een vrijblijvende afspraak en bespreken waar u op zoek naar bent. Vervolgens krijgt u een offerte. Gaat u hiermee akkoord dan starten we het project.

Stap 2: Inventarisatie, voorlopig ontwerp

Het inventariseren van het plan, opstellen van ‘Programma van Eisen’ en het maken van een schetsontwerp (plattegronden op schaal, indelingsvarianten en 3D impressies).

Stap 3: Uitwerken schetsontwerp tot definitief ontwerp

De ontwerpschets wordt in deze fase tot in detail uitgewerkt. Tijdens het ontwerptraject zijn er, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project, toetsmomenten. Deze terugkoppeling is bedoeld om het ontwerp aan het ‘Programma van Eisen’ te toetsen en kijken of deze nog voldoet aan de wensen en budget van de opdrachtgever.

De afsluiting van stap 3 bestaat uit een presentatie van het ontwerp inclusief prijsopgave. Als input worden offertes bij drie verschillende uitvoerende partijen en/of leveranciers aangevraagd, zodat een afgewogen besluit kan worden genomen.

Stap 4: Begeleiding bouwaanvraagprocedure

Wanneer het project het eist, kan een bouwaanvraagprocedure worden begeleid. De benodigde bouwtekeningen en (constructie)berekeningen worden dan gemaakt. Daarnaast is er begeleiding bij de bijeenkomsten met de Welstandscommisie en Bouw- en Woningtoezicht.

Stap 5: Project management

In deze werkvoorbereidingsfase wordt alles tot in detail ingetekend en beschreven, zodat uitvoerende partijen precies gevolg kunnen geven aan uw wensen. Naast de inhoud, zijn een reële planning en voortdurende communicatie gedurende de uitvoering met betrokken partijen essentieel. Indien noodzakelijk worden deelprojecten aan derden verstrekt.

Stap 6: Oplevering & nazorg

Bij de oplevering vindt een inspectie plaats waar in overleg met de opdrachtgever en betrokken partijen wordt vastgesteld hoe eventuele open zaken snel en vakkundig kunnen worden opgelost. Dit alles zal leiden tot een succesvolle afronding van het project, naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.