PPG entree

PPG bar-gang

PPG visitor centre

PPG zaal Hasselt

Opdrachtgever: PPG Coatings

Opdracht: Upgrade interieur PPG Visitor Centre, Amsterdam

In de ontwerpfase van het SigmaKalon Visitor Centre is besloten om het centrum tweejaarlijks te updaten, om daarmee een uitstraling te behouden die recht doet aan de continue ontwikkeling van het bedrijf, haar branding en de markt.

Om dit te realiseren is vanuit de marketing- en communicatie discipline een projectgroep geformeerd. De ideeën van deze werkgroep hebben geleid tot een upgrade plan voor het gehele interieur van de PPG Visitor Centre.

Voor de uitvoering van de plan, wordt Paola Páez de opdracht verstrekt voor het adviseren en ontwerpen van een nieuw kleurenplan en huisstijl.